ניהול סיכונים זהיר - לרכוש מערך ביטוח מתאים לעסק ולחסוך בעלויות


מי מבינינו לא קיבל תשובה מחברת ביטוח הדוחה את תביעתו? תהיה הסיבה אשר תהיה בהרבה מקרים נמנע ממבוטח לקבל תגמולי ביטוח, להם הוא זקוק, לעיתים נואשות, לצורך שיקום הנזק  וזאת בטענות שונות שמעלות חברות הביטוח.

לעריכת ביטוחי רכוש לחברות קיימת חשיבות מהותית ביותר בשיקום העסק והחזרתו לפעילות מלאה לאחר קרות אירוע נזק. כך גם לגבי ביטוחי חבויות, אשר למרות שאינם מחויבים על פי חוק, אין ספק שהינם בעלי חשיבות רבה במקרה נזקים הנגרמים לצדדים שלישיים עקב פעילות העסק או במקרה תביעה שהוגשה נגד העסק בגין נזקים שנגרמו עקב פעילות העסק ו/או מוצריו. עריכת הביטוחים בצורה מקצועית ומתאימה לפעילות העסק עשויה למנוע התמוטטות או הסתבכויות מיותרות של העסק ו/או בעליו ו/או נושאי המשרה שלו.
 
לכל סוג עסק מאפייני סיכון משלו שיש לאתרם, לנתח את משמעותם, להציג תרחישי נזק אפשריים, לרבות נזקים קטסטרופאליים, ואת כל זה יש לקחת בחשבון בעת עריכת הביטוחים. ברוב המקרים שאלת הכיסוי הביטוחי, במקרה של נזק לרכוש או לצד שלישי, הינה משפטית מעיקרה, ועל כן ראוי לבחון היטב את התנאים בכל אחת מפוליסות העסק ולהתאימם ככל שניתן לפעילות ולצרכי העסק.
לדוגמא ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מחריג חבות הנובעת ממוצרים שנמכרו, יוצרו, טופלו, תוקנו, סופקו, הורכבו או שווקו על ידי העסק המבוטח. עסקים מתחום האינסטלציה, חשמלאות, או משווקים למיניהם צריכים להיות ערים לקיומו של חריג זה ולטפל בו כראוי, בין אם על ידי ביטולו ובין אם באמצעות רכישת ביטוח חבות המוצר לכיסוי לקונה זו, שאם לא כן הפוליסה שרכשו עשויה להתגלות בבוא העת כשטר שאין שובר בצידו.
 
רכישת ביטוחי רכוש וחבויות (מה שנקרא בעגה המקצועית "ביטוח אלמנטארי") הנה עסק יקר בדרך כלל , ורכישת ביטוחים שאינם מתאימים לצרכי ופעילות העסק עשויה להתברר כיקרה פי כמה. התייעצות מקדימה עם יועץ ביטוח מקצועי, אובייקטיבי ובלתי תלוי עשויה למנוע כל זאת.
 
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה - 2005 יצר סוג חדש של "איש ביטוח" שלא היה קיים עד לחקיקתו והוא יועץ ביטוח עצמאי ובלתי תלוי המחויב להציג בפני הלקוח את המבטח שייתן לו את הפיתרון הביטוחי הנחוץ לו ואת שכר טרחתו מקבל היועץ מהלקוח. יחד עם זאת החוק הנ"ל מתייחס רק למוצרי ביטוח ארוכי טווח שבהם נכללים ביטוחי פנסיות, ביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה. ואילו את תחום הביטוח הכללי, האלמנטארי, המחוקק לא השכיל להסדיר בהקשר זה.
 
לאור זאת עסק המבקש כיום לקבל יעוץ בביטוח אלמנטארי נאלץ לפנות למה שמכונה "יועץ כללי" או "יועץ לניהול סיכונים", כאשר כיום משמשים בתחום הייעוץ, בערבוביה, יועצים עצמאיים ובלתי תלויים  לצד סוכני ביטוח אשר על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 הנם בפועל שלוחיה של חברת הביטוח.
 
בשונה מסוכן הביטוח, יועץ הביטוח אינו  אמור לייצג את חברות הביטוח, אינו עוסק בשיווק ומכירה של מוצרים מטעם חברות הביטוח ואינו מקבל עמלות מחברות הביטוח. עסק המשתמש בשירותי יועץ ביטוח בלתי תלוי ואובייקטיבי מבטיח הסתמכות על מי שאין לו אינטרס כלכלי במכירת ביטוח של חברת ביטוח זו או אחרת.
יועץ ביטוח הפועל מתוך מחויבות חד צדדית לעסק, שהנו הלקוח שלו, קרוב לודאי יפעל כאשר טובת העסק המבוטח בלבד לנגד עיניו. כך התאמת הפתרונות הביטוחיים לעסק תהיה נטולת כל שיקול זר, תאפשר בדיקת  עלויות ביטוח בין חברות הביטוח השונות, והרחבת הכיסוי הביטוחי של העסק באופן אופטימאלי.
 
באופן זה העסק מרוויח כפליים, בתחילת הדרך עשוי העסק לחסוך  אחוזים ניכרים בתקציב הביטוח שלו ובסוף הדרך לקבל כיסוי תואם שיעניק בפועל את מה שהעסק זקוק לו בהתרחש תרחיש נזק זה או אחר.
 
יועץ הביטוח אף מלווה את ניהול הסיכונים השוטף של העסק, לרבות במסגרת חוזים או התקשרויות של העסק עם גורמים שונים. סעיפי הביטוח בחוזים דורשים מיומנות רבה ואף ידע וניסיון משפטי והטיפול בהם מסייע מועברים להעביר בצורה זו או אחרת את הסיכון והאחריות מכתפי העסק לצדדים המתקשרים עימו באופן שמסייע לעסק לחסוך בעלויות גם בטווח הארוך .
 
עד שהמחוקק יסדיר את התחום וימלא באמצעות הרגולציה את הלקונה הקיימת בתחום הייעוץ בביטוח האלמנטראי, המלצתנו היא כי לקוח המבקש לקבל יעוץ בביטוח אלמנטארי יבדוק היטב אם היועץ עמו בכוונתו להתקשר הנו עצמאי ובלתי תלוי , את כישוריו המקצועיים והשכלתו על מנת  להבטיח מתן שירותים שיאפשר קיום מערך ביטוחי מתאים והולם לצרכי העסק ופעילותו וחסכון בעלויות כספיות.
 
האמור במאמר כללי זה הנו בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת, המלצה או ייעוץ. כותב המאמר אינו נושא באחריות לכל תוצאה ו/או נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בגין שימוש במידע הכלול במאמר זה ו/או באמצעותו. השימוש במידע שלא כאמור לעיל הנו באחריותו הבלעדית של הקורא בלבד.